Dodávka a montáž javiskovej techniky

O nás

Vznik
Naša firma pôsobí na slovenskom trhu od apríla roku 2009. Jej hlavnou činnosťou je poskytovanie kvalitných služieb v oblasti javiskovej techniky, scénického osvetlenia, projekčných plôch, textilného javiskového vybavenia a ozvučenia. Od začiatku nášho pôsobenia sme vďaka precíznej práci rozšírili svoj rozsah pôsobnosti aj v rámci zahraničia.

Hlavné poslanie firmy
Je uspokojovanie požiadaviek našich zákazníkov svojimi kvalitnými službami na profesionálnej úrovni, ktorú sme nadobudli vďaka svojím dlhoročným skúsenostiam v tejto oblasti. Samotný zákazník pre nás znamená centrum snaženia a jeho požiadavky ústrednou líniou nášho správania.

Vízia
Snahou spoločnosti je udržanie dobrého obchodného mena, stabilnej pozície na trhu a narastajúci okruh pozitívnych ohlasov našich zákazníkov i obchodných partnerov.

Poskytované služby

  • dodávka a montáž javiskovej techniky
  • dodávka a montáž javiskovej zdvíhacej techniky
  • dodávka a montáž scénického osvetlenia
  • dodávka a montáž projekčných plôch
  • dodávka a montáž textilného vybavenia pre kiná, divadlá, kultúrne domy, hotely, ...
  • revízie javiskových zdvíhacích zariadení
  • revízie elektroinštalácie
  • dodávka a montáž tieniacej techniky
  • protipožiarné inpregnácie textilu (opony, závesy)