Dodávka a montáž javiskovej techniky

Referencie

 • PKB Invest s.r.o. Prešov
  dodávka a montáž svetelnej tabule s ukazovateľom času, televízorom, ozvučením s príslušenstvom do telocvične OA v Starej Ľubovni
 • Mesto Liptovský Mikuláš
  dodávka a montáž scénického osvetlenia a vybavenia javiska v KD Palúdzka
 • Kino Tatra Komárno
  dodávka a montáž látkového vybavenia sály a javiska s projekčnou plochou
 • Zobraziť galériu Kultúrny dom Staškov
  rekonštrukcia elektroinštalácie a divadelnej techniky
 • Dom umenia Piešťany
  dodanie a montáž projekčnej plochy, omaskovania a vykrývacej sufity
 • Mlyny Nitra
  dodávka a montáž závesov do kinosál vo Veži Mlyny Nitra
 • Afindex s.r.o. Bziny
  dodanie a montáž hlavnej dvojdielnej opony, rumpálového ovládania a predoponnej drapérie
 • Zobraziť galériu Kino Torysa Sabinov
  dodanie a montáž projekčnej plochy, omaskovania a konštrukcií pre uloženie reprobední na rám projekčnej plochy
 • Mesto Stropkov
  dodávka a montáž dorozumievacieho pultíku
 • Mesto Banská Bystrica
  dodávka a montáž javiskovej techniky, scénickej mechaniky a scénického osvetlenia Robotníckeho domu v Banskej Bystrici
 • Zobraziť galériu DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš
  zabezpečenie scénického osvetlenia a javiskovej techniky v hlavnej sále KD, dodávka a montáž centrálneho informačného systému (rozhlas), dodanie a montáž motorického ovládania maskovacej opony klubovej scény DKLM, dodávka, montáž a nastavenie rotačných hláv s efektami
 • Kino Tatran Poprad
  dodanie a montáž projekčnej plochy
 • Zobraziť galériu Slovenská technická univerzita v Bratislave
  dodanie a montáž opony a závesov v posluchárňach
 • Mesto Liptovský Mikuláš
  dodanie tanečného povrchu vrátane dopravy
 • Zobraziť galériu Obec Margecany
  dodanie a montáž projekčnej plochy, sufít, zatemnenie vchodu na javisko
 • Košické kultúrne centrum
  dodanie a montáž podložky na pódium a obojstranného baletizolu do objektu Kulturpark
 • Zobraziť galériu Dom kultúry Andreja Sládkoviča Detva
  dodanie a montáž projekčnej plochy, sufít, maskovacej a revuálnej opony, závesov s dráhami a bežkami na ručné zaťahovanie, konzoly pre hlavný projektor, otočnej PTZ kamery, držiaku a klávesnice
 • DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš
  výmena rozvádzačov v réžiach
 • Mesto Hriňová
  oprava a revízia ťahov v kinosále mesta Hriňová
 • Kino Hviezda Trnava
  oprava pohonu opony
 • Zobraziť galériu Kino Snina
  dodanie a montáž projekčnej plochy, úprava vodiacej konštrukcie pre projekčnú plochu, dodanie a montáž spodnej masky, dodanie a montáž komplet rumpálového ovládania zaťahovania projekčnej plochy
 • Kino Margecany
  dodanie a montáž projekčnej plochy, koľajnice pre projekčnú plochu vrátanie elektropohonu, inštalácie a ďiaľkového ovládania, zabezpečenie omaskovania a bočného domaskovania
 • Zobraziť galériu Kultúrno - spoločenské centrum Svidník
  dodanie a montáž javiskovej techniky, dodávka a montáž ozvučenia a videotechnológie
 • Zobraziť galériu Dom kultúry Stropkov
  dodávka a montáž divadelnej techniky, ozvučenia a videotechnológie
 • Obec Margecany
  dodanie výbojok
 • Divadlo Thália Szinház Košice
  dodanie a montáž zadného horizontu, bočných šálov, sufít
 • Zobraziť galériu Kino Dukla Svidník
  dodanie a montáž projekčnej plochy, úprava konštrukcie pre projekčnú plochu, dodanie a montáž vrchnej spodnej a bočných masiek
 • HYUDAY AMCO CO Žilina
  dodanie a montáž držiaka na osvetlenie, kabeláž vedúca z réžie k pódiu
 • Mestské kultúrne stredisko Michalovce
  odborná prehliadka OS ťahov javiska
 • Zobraziť galériu Kino Levice
  dodanie a montáž projekčnej plochy, úprava konštrukcie pre projekčnú plochu, dodanie a montáž vrchnej a spodnej masky, lanká, očiek a španovacích skrutiek
 • Mestský amfiteáter Trnava
  zabezpečenie OP a OS reťazových kladkostrojov
 • Zobraziť galériu Kino Kultúra Námestovo
  dodanie a montáž projekčnej plochy a spodnej masky, úprava konštrukcie pre projekčnú plochu
 • Zobraziť galériu Kino Mladosť Vranov nad Topľou
  dodanie a montáž projekčnej plochy, vrchnej, spodnej a bočných masiek
 • HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.
  dodanie doplnkov osvetlenia vitráže
 • Kino Strojár Martin
  dodanie a montáž projekčnej plochy, vrchnej , spodnej a bočných masiek
 • Kultúrny dom Detva
  kompletná dodávka a montáž videoprojekcie, scénického a efektového osvetlenia a mechaniky
 • DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš
  odborná revízia ťahov vo veľkej a klubovej sále, zabezpečenie a inštalácia konzol a svietidiel v malej sále, dodanie, inštalácia a zaškolenie ovládacieho panelu do stola réžie v bábkovej sále
 • Kultúrny dom Iľanovo Liptovský Mikuláš
  odborná revízia javiskových ťahov a zariadení vrátane odstránenia revíznych závad na objekte
 • Zobraziť galériu Kino Bánovce nad Bebravou
  dodanie a montáž skladacej projekčnej plochy, vrátane dráhy s lanovým ovládaním, dodanie a montáž vrchnej masky, moltonu, hlavnej opony vrátane bežiek a predoponnovej drapérie
 • Zobraziť galériu Kino Centrum Michalovce
  dodanie a montáž projekčnej plochy, vrchnej, spodnej a bočných masiek, dodanie a montáž kovového rámu na projekčnú plochu
 • Zobraziť galériu Kino Ster Century Cinemas v OC Madaras Spišská Nová Ves
  dodanie a montáž premietacích plôch
 • Zobraziť galériu Kino Ster Century Cinemas v OC KORZO Prievidza
  dodanie a montáž projekčných plôch
 • Kino Mier Nové Zámky
  dodanie a montáž projekčnej plochy, vrchnej spodnej a bočných masiek
 • Slovenská technická univerzita Bratislava
  oprava kontrola závesov v posluchárňach
 • Zobraziť galériu Kino Mier Senec
  dodanie a montáž projekčnej plochy a spodnej masky
 • Zobraziť galériu Kino Galanta
  dodanie a montáž projekčnej plochy, vrchnej a spodnej masky
 • Mestské kultúrne stredisko Senec
  oprava poškodeného ťahu a odtrhnutej hlavnej opony v kinosále
 • HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.
  dodanie a montáž svetelnej plochy nad vitrážou na objekte SO 13, Zástavba rodinných penziónov, Záhorská Bystrica - Lúka nad Mariankou, Bratislava
 • MediaTech Central Europe a.s.
  dodanie a montáž rámového projekčného plátna v bytovom dome Jarovce
 • Zobraziť galériu Kino Palárik Čadca
  dodanie a montáž projekčnej plochy, vrchnej, spodnej a bočných masiek
 • Obec Rakša
  rekonštrukcia polyfunkčného objektu v Rakši SO O2, prípojka NN
 • Zobraziť galériu Mesto Revúca
  dodanie a montáž projekčnej plochy, realizácia omaskovaní
 • Dom kultúry Liptovský Mikuláš
  dodanie a montáž zadných horizontov a bočných šálov
 • Obec Rakša
  elektroinštalačné práve v polyfunkčnom objekte
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  oprava závesov v aule
 • Zobraziť galériu Kino Štúrovo
  dodanie a montáž projekčnej plochy, omaskovanie projekčnej plochy, dodanie spodnej masky
 • Dom kultúry Liptovský Mikuláš
  oprava opony a zadného horizontu
 • Zobraziť galériu Kino Mier Spišská Nová Ves
  demontáž starej projekčnej plochy, dodanie a montáž projekčnej plochy, dodanie spodnej masky a montáž pomocných konštrukcií
 • Obec Ďanová
  rekonštrukcia javiska v KD Ďanová
 • AUTOKOVOBRUS, spol. s r.o.
  rekonštrukcia elektroinštalácie
 • Zobraziť galériu STER CENTURY CINEMAS V OC Mirage
  dodanie a montáž projekčných plôch pre kino
 • SonSat s.r.o.
  dodávka koľajníc a mechaniky pre mobilnú priečku, montážne práce
 • Hoechst - Biotika Martin
  prevádzkový rozvod silnoprúdu, MaR pre vzduchotechniku