Dodávka a montáž javiskovej techniky

Kontakt

J A M, s.r.o.
Ambra Pietra 10645/17
036 01 Martin
SLOVAKIA

IČO: 44 681 488
IČ DPH: SK2022799031
mobil: 0908 851 105
e-mail: jam.sro.jm@gmail.com
web: www.jam-sro.sk
Zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Žilina, Oddiel. Sro, Vložka číslo 51134/L